Agnes om Agnes

Foto: Helge Hansen, Montag

Jeg er en av tre initiativtakere til Bærekraftige liv nettverket (BL), som startet på Landås i Bergen i 2008. Sammen med Liv Karin Lund Thomassen og Lars Ove Kvalbein bestemte jeg meg for å ta klimakampen fra protest til fest. Vi ville invitere lokalsamfunnet vårt til noe som var tilstrekkelig positivt og fristende, til at folk ønsket å være en del av løsningen. Vi trodde (og tror enda sterkere nå) at handling fører til holdning raskere enn holdning fører til handling, og vi ser på et lokalsamfunn som en liten verdensdel. I hvert lille hjørne av verden finnes et større eller mindre avtrykk av de store samfunnsutfordringene, men der bor også alle løsningene. Der bor tverrfagligheten. Der bor engasjementet, perspektivene og energien. Der kobles «hjerne og hjerte», og den kollektive kompetansen i fellesskapet kan løfte tungt. I dag består Bærekraftige liv av mellom 30-40 autonome nabolagsgrupper rundt i landet, som jobber med å finne sine egne veier til økt fellesskap og økt bærekraft. Veiene er ulike, men målet er det samme. Redusert fotavtrykk – økt livskvalitet.

Jeg har en urokkelig tro på folk og kraften i fellesskap.  Jeg er en ildsjel. Jeg brenner for gode, små og nære svar på kompliserte utfordringer, og tror at det meste kan brytes ned til noe vi kan klare å forholde oss til. Verden har rikelig med eksperter som ser på samfunnsutfordringene i systemperspektiv, men langt færre som utforsker handlingsrommet for systemisk samfunnsendring nedenfra. Fra 2008 har jeg jobbet med nettopp det. Hvordan ser det gode livet ut når vi hever blikket og ser langt nok frem? Hvor vil vi egentlig, og hvordan kommer vi oss dit? Hvordan kan idéer og engasjement bli til konkrete prosjekter, som bidrar til en ny kurs?

Erfaringene fra Bærekraftige liv nettverket brukes i ulike sammenhenger, til prosjektledelse, design og fasilitering av workshops. Jeg holder årlig en rekke ulike foredrag, med utgangspunkt i erfaringene vi har høstet gjennom arbeidet de siste ti årene. Foredragene spenner over tema som lokal klimahandling, grønn innovasjon og innbygger involvering, til folkehelse, tillitsbygging og lokal verdiskaping.

I 2014 var jeg en av initiativtakerne til forbrukersamvirket Matkollektivet (MK), som ble et prosjekt eiet av Bærekraftige liv SA. Fra januar 2018 lot vi Matkollektivet gå videre på egne ben. Det er i dag organisert som et AS og driftes av to flotte damer, som la ned utallige måneder med gratisinnsats i oppstartsårene.

Målet med Matkollektivet var å etablere en direkte salgskanal mellom Vestlandets småskala matprodusenter, og forbrukerne i Bergen. Ved å handle direkte bidrar vi til å styrke den regionale verdiskapingen, trygge arbeidsplasser, ivareta matjord og kunnskap, hindre gjengroing og redusert grunnlag for turisme, samt tilbyr forbrukere et alternativ med enkel tilgang til regionale råvarer i sesong. Matkollektivet samarbeider med både bønder og byfolk, for å styrke nettverket av folk som drømmer om flere svar og et rikere matmangfold.

Sammen med Raftostiftelsen og Impact Hub har jeg utviklet undervisningsopplegget Fremtidspiloten for videregående skoler, som kobler klimautfordringer, menneskerettigheter og grønn innovasjon. Programmet ble utviklet til skoleåret 2015/2016, og høster fremdeles svært gode tilbakemeldinger både fra elever, lærere og fylkeskommune.

Min daglige oppgave er daglig koordinering av lokale aktiviteter, ny konseptutvikling, prosjektledelse, nettverking, kommunikasjon, historiefortelling, inspirasjon, undervisning og daglig ledelse. Jeg har skrevet Den lille håndboken i grønn naboskaping, sammen med Anders Waage Nilsen, og leter etter verdien våre erfaringer kan ha for næringsliv, organisasjoner og andre aktører. I tillegg til mitt daglige virke som selvstendig næringsdrivende er jeg åpen for spennende prosjekter og utfordringer. Jeg kommer gjerne og bidrar med inspirasjon og nye perspektiver omkring endringsprosesser.

Jeg holder til i Bergen, er mobil og kan kontaktes for oppdrag.