Foto og korttekst

I løpet av årene har Agnes holdt en lang rekke foredrag med ulikt utgangspunkt. Erfaringene hennes knyttet til lokal mobilisering og kraften i en positiv felles visjon, er overførbare til svært mange arenaer. I bunn og grunn handler mye om å motivere og se muligheter i møte med komplekse problemstillinger. En kjent problemstilling knyttet til ledelse både i næringslivet, i det offentlige og i organisasjonslivet.

Agnes holder engasjerende og inspirerende foredrag om praktisk og positivt klimahandling, motivasjon, endrings- og mobiliseringserfaring, folkehelse, medborgerskap, et aktivt nærdemokrati, kraften i frivillighet og en rekke andre emner.

For pris og individuelt tilpassede foredragstema, kontakt agnes@barekraftigeliv.no

KRF_flyktninger